Ik wens je van harte een mooi 2021!

De vraag is natuurlijk: wat wens ik je dan precies toe? Daar heb ik wel even over zitten nadenken, als ik eerlijk ben. Geluk, zakelijk succes, liefde, rijkdom in materiële of in spirituele zin? Of specifieker, na het coronajaar 2020, gezondheid en economische bestendigheid? Houd ik het maar bij algemene termen – ‘een mooi 2021’ – omdat ik je de ruimte wil laten om zelf in te vullen wat dat voor jou betekent?

Wat ik de wereld uit de grond van mijn hart toewens voor het komende jaar, is toenadering. De wens en de bijbehorende inspanning om elkaar te bereiken, te begrijpen. Ook, en juist, tussen mensen die lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Het is mijn oprechte overtuiging dat de wereld en ieder individu gebaat is bij onderlinge belangstelling, bij nieuwsgierigheid wat de ander drijft, wie de ander is. De wereld wordt leefbaar door mensen met een open oor en een open hart voor elkaar.

Laat jezelf daarom zien! Elkaar bereiken, dat gebeurt niet alleen aan de ontvangende kant. Ja, die is heel belangrijk: echte communicatie vindt niet plaats zonder een open oor en een open hart voor wat de ander je laat zien en vertelt.

Maar jij en ik vergeten wel eens dat er nog een kant is aan elkaar bereiken. Dat goede communicatie zich niet alleen aan de ontvangende kant afspeelt, maar ook aan de kant van de zender. We zijn net iets beter in luisteren dan in roepen 😉

Ik denk dat de wereld erbij gebaat is als jij je boodschap stevig de wereld in stuurt. Als jij het je ontvangers makkelijk maakt om je met open oor en open hart te verstaan.

Daarvoor is het nodig dát je communiceert, en dat je dat stevig en duidelijk doet. In de taal die jouw lezer kan ontvangen. Waar sta je voor, als ondernemer en als mens? Wat beweegt jou, wat bied je, wie ben je? Dat betekent niet dat je alles wat je vindt en bent moet ventileren in je zakelijke communicatie, maar wel dat jouw persoonlijkheid en je oprechte boodschap belangrijk zijn.

Als je dat goed, consequent en helder communiceert, levert dat je meer op dan alleen klanten. Het helpt je om je missie te leven. Het helpt je om werkelijk contact te maken.

Als ik je een mooi 2021 wens, wens ik je vooral toe dat je een menselijk jaar tegemoet gaat. Een jaar van verbinding met je geliefden, met je klanten en met anderen die op je pad komen. Een jaar van toenadering.

 

Ja, ik wens je een mooi 2021!